Home » Destacados

Reunió de la Plataforma amb la Conselleria

15 Octubre 2015 No Comment

La Plataforma Contra el Macroabocador de Llanera ha mantingut una reunió de treball amb el Secretari Autonòmic de Medi Ambient, Julià Àlvaro i la Directora General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, María Diago; que ha servit per comprovar que compartim la mateixa visió sobre la necessitat d’una política de gestió dels residus més sostenible.


Durant la reunió la Plataforma ha expressat les seues crítiques sobre els projectes de macroabocador de Llanera que es van presentar en l’anterior legislatura (2011 i 2015) que són insostenibles tant pels riscos de l’emplaçament triat com pel propi model de gestió que crearia una instal·lació que seria un perill ambiental per ella mateixa. Des de la Conselleria s’ha mostrat la seua sintonia amb aquestes opinions i s’ha manifestat que les futures instal·lacions de gestió i tractament de residus en el nostre consorci hauran de ser fruit del consens i que des de la conselleria sols s’impulsaran projectes que conten amb un recolzament ample i majoritari.


A la reunió s’ha tractat també com implantar a les nostres comarques un model de gestió sostenible basat en la separació en origen dels residus per tal d’afavorir una política de reducció, reutilització i reciclatge dels residus que faça innecessaris els projectes de grans abocadors. D’aquesta forma es podrien proposar per les nostres comarques instal·lacions de menor grandària i sense riscos ambientals que no generarien el mateix rebuig social que el macroabocador que en el seu dia es va projectar per Llanera.


Des de la Plataforma també hem mostrat la seua disposició a col·laborar tant amb el COR com amb la pròpia Conselleria en campanyes d’educació ambiental que ajuden a gestionar millor els residus al temps que podrien ajudar a baixar els costos de gestió del fem. Hem aprofitat per comunicar a la Conselleria, igual que farem amb la nova direcció del COR quan es constituïsca, que quan d’una volta per totes es puga dir que el projecte de macroabocador de Llanera està finiquitat ens reconvertirem en una entitat de recolzament d’una gestió més sostenible dels residus a les nostres comarques.

La Plataforma Contra el Macroabocador de Llanera ha mantenido una reunión de trabajo con el Secretario Autonómico de Medio ambiente, Julià Àlvaro y la Directora General de Cambio Climático y Calidad Ambiental, María Diago; que ha servido para comprobar que compartimos la misma visión sobre la necesidad de una política de gestión de los residuos más sostenible.

Durante la reunión la Plataforma ha expresado sus críticas sobre los proyectos de macrovertedero de Llanera que se presentaron en la anterior legislatura (2011 y 2015) que son insostenibles tanto por los riesgos del emplazamiento elegido cómo por el propio modelo de gestión que crearía una instalación que sería un peligro ambiental por si misma. Desde la Consellería se ha mostrado su sintonía con estas opiniones y se ha manifestado que las futuras instalaciones de gestión y tratamiento de residuos en nuestro consorcio tendrán que ser fruto del consenso y que desde la consejería sólo se impulsarán proyectos que cuenten con un apoyo amplio y mayoritario desde las comarcas.

En la reunión se ha tratado también como implantar en nuestras comarcas un modelo de gestión sostenible basado en la separación en origen de los residuos para favorecer una política de reducción, reutilización y reciclaje de los residuos que haga innecesarios los proyectos de grandes vertederos. De esta forma se podrían proponer por nuestras comarcas instalaciones de menor tamaño y sin riesgos ambientales que no generarían el mismo rechazo social que el macrovertedero que en su día se proyectó por Llanera.

Desde la Plataforma también hemos mostrado nuestra disposición a colaborar tanto con el COR como con la propia Consellería en campañas de educación ambiental que ayuden a gestionar mejor los residuos al tiempo que podrían ayudar a bajar los costes de gestión de las basuras. Hemos aprovechado para comunicar a la Consejería, igual que haremos con la nueva dirección del COR cuando se constituya, que cuando de una vez por todas se pueda decir que el proyecto de macrovertedero de Llanera está finiquitado nos reconvertiremos en una entidad de apoyo a una gestión más sostenible de los residuos a nuestras comarcas.

IMG_20151015_123016

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.